Admissions

Admission Information

Cử nhân

Năm 2020, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) có 5 đợt tuyển sinh trực tiếp theo hình thức xét học bạ và phỏng vấn...

Thạc sĩ

Năm 2020, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) có 5 đợt tuyển sinh trực tiếp theo hình thức xét học bạ và phỏng vấn...

Tiến sĩ

Năm 2020, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Đại học Việt Pháp) có 5 đợt tuyển sinh trực tiếp theo hình thức xét học bạ và phỏng vấn...

Đăng ký tư vấn

VIP nói về USTH

  • Giá trị của USTH là biểu tượng của sự hợp tác, hội nhập quốc tế. Giá trị đó hiện nay đã được nhiều trường đại học ở Việt Nam nhìn vào và cùng noi theo. USTH là một trong những dự án điển hình trong việc hợp tác giữa 2 nước Việt Nam và Pháp.
  • USTH là trường đại học công lập xuất sắc đầu tiên được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ...

TS. Vũ Đức Đam

Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

  • Giá trị của USTH là biểu tượng của sự hợp tác, hội nhập quốc tế. Giá trị đó hiện nay đã được nhiều trường đại học ở Việt Nam nhìn vào và cùng noi theo. USTH là một trong những dự án điển hình trong việc hợp tác giữa 2 nước Việt Nam và Pháp.
  • USTH là trường đại học công lập xuất sắc đầu tiên được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ...

TS. Vũ Đức Đam

Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Đối tác USTH