Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu.

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt.

Nếu kết quả Trượt có nghĩa thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng Đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học.

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học